Индустриален Етернет на Сименс


Автоматизирани системи с разпределена архитектура...
 

Последователен и паралелен трептящ кръг


Този раздел има преди всичко информационно справочен характер, тъй като основните резонансни избирателни вериги основно са изучени в курсовете по Физика и Теоретична електротехника...
 

Цифрови и учрежденски централи


Цифрови и учрежденски централи - решена задача за текуща оценка...
 

Основни параметри на обектите за автоматизация


Коефициент на пропорционалност на обектите. Приемайки, че обектът е с една входна и една изходна величина, може да се определи връзката между тях в стационарен режим...
 

Реле - електрически устройство


Реле - електрически устройство, предназначено за превключване на електрически вериги (резки промени в производството стойности) за определени промени в електрически или не електрическа енергия....
 

Симулационно моделиране


Технология, базирана на изготвяне на логико - математичевски модел на реален обект или система, със средства, разбираеми за компютри и експериментиране с така създаденият модел върху компютър...
 

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация (АОИИ) pro


Еволюция от индустриален към информационен модел на развитие: а) информация и информационен ресурс - превръщането на информацията в стратегически ресурс...
 

"Пролог" - програма за програмиране


Клаузи - изразяват конкртено съдържание на един предикат. Обобщено понятие за: факти, правила...
 

Изкуствен интелект


Изказано e предположението, че принципно е възможно всеки аспект на интелектуалната човешка дейност да бъде описан толкова прецизно, че да се построи машина, която да го емулира...
 

Конспект по учебна практика за придобиване втора степен на професионална квалификация


Конспект по учебна практика за придобиване втора степен на професионална кbалификация 1. Изработване на основна дамска пола. 2 . Изработване на пола от 4части 3. Изработване на пола от 6 части 4. Изработване на дамски панталон...
1 2 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Автоматика, изчислителна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент