Моделиране на процеси в среда на Matlab


Целта на лабораторното упражнение е да се запознаят студентите със основните функция включени в Control System Toolbox на Matlab и начините за изграждане на LTI модели...
 

Конструктивни особености, класификация и основни характеристики на постояннотоковите двигатели


В забързания живот на съвременния човек от голяма важност е времето и неговото оптимално използване. Това се постига с все по-голямата степен на автоматизиране на заобикалящата го среда...
 

Приложение на компютърен клъстер за управление на технологични процеси


Цел на дипломната работа е изграждането на компютърен клъстер за управление на температурата на собствените си процесори. За постигане на така поставената цел е необходимо да се решат следните задачи...
 

ЕРП системи


Управление на складове с ЕРП система "Колибри"...
 

Организация на контролерите на фирма


Всяка единица в системата се състои от интерфейсен модул или модул с вградени PLC функции и до 64 електронни клеми, като последната клема винаги е крайна клема KL9010...
 

Основни мултимедиини технологии в образованието


В съвременното дистанционно образование достъпа на обучаемите до нужните за придобиване знания най-често се осъществява чрез мултимедиините технологии...
 

Организация на комуникационните системи


Най-общата функционална схема на комуникационна система е показана в лекция. Системата се състои от източник на съобщения, комуникационен канал и получател на съобщения. Комуникационният канал е базово...
 

Изследване на модел на метановата ферментация с включване на синтрофна ацетатна оксидация и хидрогенотрофна метаногенеза


Описание на процеса “Метанова ферментация”. Метанизацията се използува за анаеробна стабилизация на органичните утайки, получени при пречистването на отпадъчните води преди тяхното по-нататъшно използуване...
 

Компютърни методи за инженерен анализ (КМИА)


КМИА са числени методи за определяне на статични и динамични напрежения и деформации, както и амплитудно-честотни характеристики в механични конструкции...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Автоматика, изчислителна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент