Производствени механизми (ПМ) като обект на автоматизация. Класификация и изисквания


Производствени механизми – обозначава се огромна група технически средства , с помощта на които се реализира някакво производство...
 

Система за автоматично регулиране (САР)


Системите за управление могат да се разглеждат като съставени от две части: обект за управление и управляваща система...
 

Пожарна и взривна безопасност на устройства и обекти в енергетиката, автоматиката и електрониката


В съвременната икономика се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на пожарната и взривната опасност. Основните причини за тази тенденция са особеностите на съвременните производствени процеси....
 

Ролеви модели


Метода на ролевия модел беше “ разработен специално за да се заеме със [слот механизми] в които са използвани малки, поделени, управляващи променливи, за да координират достъпа до поделените данни" [8]....
 

Представяне на ролеви модели


Откакто ролеви модел представя дискретна система с ограничен брой потенциални състояния (A, R и E ограничени за някакъв известен модел), чиито действия следват подчертаните семантики,...
 

Изучаване с примери


4. Изучаване с пример Най-наскоро предложения алгоритъм на 4-слотен механизъм в [8] използва с една по-малко управляващи променливи, отколкото тези, които се намират в [7]. Също така има и една по-добра организация....
 

Общи понятия в автоматизация и роботизация на производството


Механизация : е замяната на човешкия труд с механични устройства при непосредственото участие на човека. Автоматизация: без намесата на човек за определен период от време. Машина полуавтомат: ТЕ (технологична единица) с автоматизиран работен цикъл...
 

Автоматика


При автоматизиране на производството възниква необходимост от контролиране, управление или регулиране на различни технологични параметри, които характеризират състоянието на обекта на автоматизацията...
 

Въведение в средата на solidworks


Софтуерният продукт SolidWorks е разработен от корпорацията SolidWorks в САЩ. Той е основан (лежи) на инженерни компоненти и е софтуер за пераметрично моделиране на твърдотелни механични конструкции...
 

Машина за непрекъснато леене на стоманата


Технология за непрекъснато леене на стоманата. Машината за непрекъснато леене на стомана, като обект за автоматизация. Управление и оптимизация на инсталацията....
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Автоматика, изчислителна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Автоматика, изчислителна техника
Теми
Ограничаване на резултатите