Последователен и паралелен трептящ кръг


Този раздел има преди всичко информационно справочен характер, тъй като основните резонансни избирателни вериги основно са изучени в курсовете по Физика и Теоретична електротехника...
 

"Пролог" - програма за програмиране


Клаузи - изразяват конкртено съдържание на един предикат. Обобщено понятие за: факти, правила...
 

Предмет, задачи и развитие на надеждността


Науката за надеждността изучава закономерностите за изменение на показателите на качеството във времето, като изследва влиянието на външните и вътрешните въздействия...
 

Индустриален Етернет на Сименс


Автоматизирани системи с разпределена архитектура...
 

Цифрови и учрежденски централи


Цифрови и учрежденски централи - решена задача за текуща оценка...
 

Основни параметри на обектите за автоматизация


Коефициент на пропорционалност на обектите. Приемайки, че обектът е с една входна и една изходна величина, може да се определи връзката между тях в стационарен режим...
 

Реле - електрически устройство


Реле - електрически устройство, предназначено за превключване на електрически вериги (резки промени в производството стойности) за определени промени в електрически или не електрическа енергия....
 

Симулационно моделиране


Технология, базирана на изготвяне на логико - математичевски модел на реален обект или система, със средства, разбираеми за компютри и експериментиране с така създаденият модел върху компютър...
 

Теми по автоматизираната обработка на икономическата информация (АОИИ) pro


Еволюция от индустриален към информационен модел на развитие: а) информация и информационен ресурс - превръщането на информацията в стратегически ресурс...
 

Изкуствен интелект


Изказано e предположението, че принципно е възможно всеки аспект на интелектуалната човешка дейност да бъде описан толкова прецизно, че да се построи машина, която да го емулира...
1 2 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Автоматика, изчислителна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент