Видове системи за управление


Доклада съдържа подробно описания на системите за управление...
 

Интелигентни сензори - възможности, стандарти и приложение


Дадени са възможностите, приложението и принципа на работа на интелигентните сензори, както и създадения за тях стандарт...
 

Видове преобразуватели на информация


От гледна точка на информатиката управлението е информационен процес. Обикновено този процес започва с получаване на информация за текущата стойност на регулируемата величина. Най-често регулируемата величина е физична величина, която характеризира...
 

Presentation MatLab (на английски)


Presentation MatLab / First Course on Power Systems •What topics should be included? •What has changed from electrical engineering education in the past? •What is inspiring new student interest? • How are we addressing the need?...
 

Доклад по учебен производствен практикум


Проведен практикум във ВЕЦ Батак и запознаване с автоматизацията на ВЕЦ-а....
 

Проблемни аспекти свързани с качеството на произвежданата продукция в ЗММ Металик АД


Обща характеристина на ЗММ Металик. Организационно–управленска структура. Анализ на организационно-управленската структура...
 

Оптичен излъчвател


Елементите, които пренасят електрически сигнали с междинно преобразуване на тези сигнали в светлинни, са оптоелектронни...
 

Стопанската история като наука. Предмет, метод и периодизация на стопанско-историческия процес.


Е известна още под наименованията икономическа история, история на икономическото развитие, история на народното стопанство и т.н. Всички тези названия показват, че се касае за наука, която изучава стопанското минало на народите...
 

Абстрактни типове данни. Стек и опашка


Абстрактните типове данни имат голямо значение за съвременното програмиране. Използват се за описание на различни системи, явления, предмети. Абстракцията се основана на разделянето на методите на...
 

Изкуствени невронни мрежи (ANN)


Невронните мрежи са съставени от елементи опериращи в паралел – неврони. Тези елементи се базират на структурата на биологичните нервни системи...
1 2 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Автоматика, изчислителна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент