Видове системи за управление


Доклада съдържа подробно описания на системите за управление...
 

Видове преобразуватели на информация


От гледна точка на информатиката управлението е информационен процес. Обикновено този процес започва с получаване на информация за текущата стойност на регулируемата величина. Най-често регулируемата величина е физична величина, която характеризира...
 

Presentation MatLab (на английски)


Presentation MatLab / First Course on Power Systems •What topics should be included? •What has changed from electrical engineering education in the past? •What is inspiring new student interest? • How are we addressing the need?...
 

Доклад по учебен производствен практикум


Проведен практикум във ВЕЦ Батак и запознаване с автоматизацията на ВЕЦ-а....
 

Проблемни аспекти свързани с качеството на произвежданата продукция в ЗММ Металик АД


Обща характеристина на ЗММ Металик. Организационно–управленска структура. Анализ на организационно-управленската структура...
 

Оптичен излъчвател


Елементите, които пренасят електрически сигнали с междинно преобразуване на тези сигнали в светлинни, са оптоелектронни...
 

Стопанската история като наука. Предмет, метод и периодизация на стопанско-историческия процес.


Е известна още под наименованията икономическа история, история на икономическото развитие, история на народното стопанство и т.н. Всички тези названия показват, че се касае за наука, която изучава стопанското минало на народите...
 

Интелигентни сензори - възможности, стандарти и приложение


Дадени са възможностите, приложението и принципа на работа на интелигентните сензори, както и създадения за тях стандарт...
 

Енкодери


Енкодерите са фотоелектрически растрови и кодови преобразуватели на ъглови и линейни премествания, които намират приложение като измервателни средства в автоматизацията на технологичните линии и процеси...
 

Абстрактни типове данни. Стек и опашка


Абстрактните типове данни имат голямо значение за съвременното програмиране. Използват се за описание на различни системи, явления, предмети. Абстракцията се основана на разделянето на методите на...
1 2 »

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Автоматика, изчислителна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент