Технически средства за автоматизацията


Преобразуватели на вида на енергията на сигналите, унифицирани преобразуватели, регулатори...
 

Кинетика на сушенето


Класификация на влагата в процеса на сушене. Моделиране чрез невронни мрежи. Синтез на многослойна невронна мрежа с обратно разпространение на грешката в програмна среда Мatlab 7.1...
 

Оценка на характеристиките на случайни процеси средата на MATLAB


Целта на упражнението е да се пресметнат и визуализират някои от най-важните числени характеристики на случайните процеси, като се използват възможностите на програмната среда MATLAB/SIMULINK....
 

Програмно управление на вакуумна пещ


Бурната епоха на нашето съвремие е белязана със скок в развитието на цифровите технологии, които от своя страна оформят нов лик на техническата революция. Непрекъснатата автоматизация на различни технологични процеси налага нов стил на работа...
 

Управление на електрозадвижване на асансьор


Дипломната работа разглежда управление на асансьор с програмируем логически контролер (PLC) и честотен инвертор...
 

Анализ и синтез на линейни непрекъснати системи с използване на честотни характеристики


При проектирането и изследването на системите за автоматично регулиране често се налага да се отговори на въпроса, как един или повече параметри на системата влияят на нейната устойчивост или как параметрите на системата трябва да се изменят...
 

Компютърно зрение


Компютърно зрение - хистограмен анализ, преобразуване нивата на сиво, филтрация на изображенията с нива на сиво...
 

Автоматизация на битова хлебопекарна с едночипов микроконтролер


1. Да се изследват видовете технологични процеси за производство на хляб и хлебни изделия и да се разгледат методите за автоматизация на тези процеси посредством битовите хлебопекарни;...
 

Автоматизация на поточни линии


Системите за управление на поточните линии в хранително-вкусовата промишленост (ХВП) като правило са отворени системи. Те са по-често автоматизирани и по-рядко автоматични системи...
 

Автоматизация на технологични процеси ІІ


При каскадните системи за регулиране се осъществява стабилизация на междинна регулируема величина, която е избрана в близост до регулиращия орган ро, с цел да бъде намалено или отстранено влиянието на евентуални...
1 2 3 4 5 » 7

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Автоматика, изчислителна техника с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Русе
Автоматика, изчислителна техника
Ограничаване на резултатите